19
Μαΐ

ΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Η θέση του κουφώματος αλουμινίου στην Ελληνική αγορά

Έχει αποδειχθεί ότι το αλουμίνιο είναι το πλέον κατάλληλο υλικό για εξωτερικά κουφώματα με βάση τις  κλιματολογικές συνθήκες τις Ελλάδας. Εκείνο που μένει να αναλύσει κανείς είναι κατά πόσον τα συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου που κυκλοφορούν σήμερα στην ελληνική αγορά ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καταναλωτών και ειδικότερα τις απαιτήσεις σε σχεδιασμό, λειτουργικότητα, αεροστεγάνωση, υδατοστεγάνωση, θερμομόνωση και ηχομόνωση.

Τα κουφώματα αλουμινίου αποτελούνται από ένα συνδυασμό προφίλ αλουμινίου με κατάλληλο σχεδιασμό. Η κατασκευή ολοκληρώνεται με άλλα υλικά και εξαρτήματα (τζάμια, λάστιχα και βουρτσάκια, ράουλα, μεντεσέδες κλπ) ώστε να επιτευχθεί καλό αισθητικό αποτέλεσμα, λειτουργικότητα, ασφάλεια, αεροστεγάνωση, υδατοστεγάνωση, θερμομόνωση, ηχομόνωση, κλπ. Το σύνολο όλων αυτών των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την ολοκληρωμένη κατασκευή ενός αλουμινένιου κουφώματος, ονομάζεται “σύστημα”.

Τα κουφώματα αλουμινίου καθιερώθηκαν σαν το βασικό μέσο κατασκευής πορτοπαραθύρων στην ελληνική αγορά από τις αρχές της 10ετίας του 1980. Οι Έλληνες καταναλωτές έχουν να διαλέξουν μέσα από μια μεγάλη ποικιλία συστημάτων που καλύπτουν τις σύγχρονες ποιοτικές απαιτήσεις.

Το τελικό επίπεδο της ποιότητας των κουφωμάτων αλουμινίου καθορίζεται από πολλές ιδιότητες και κάθε ιδιότητα εξαρτάται από πολλούς επιμέρους σύνθετους παράγοντες. Όμως, μεταξύ των πολλών ιδιοτήτων και επιμέρους παραγόντων, υπάρχουν λίγοι που είναι καθοριστικοί για το τελικό επίπεδο της ποιότητας των κουφωμάτων αλουμινίου. Απομονώνοντας και εξετάζοντας τους πλέον σημαντικούς, μπορούμε να προσδιορίσουμε το επίπεδο της ποιότητας των προσφερόμενων στην Ελλάδα συστημάτων για κουφώματα αλουμινίου και να εκτιμήσουμε κατά πόσον αυτά ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και προσδοκίες των καταναλωτών.

Εμφάνιση,λειτουργικότητα,ασφάλεια

Τα πρώτα συστήματα αλουμινίου, στη δεκαετία του ’60 στην Ευρώπη και στη δεκαετία του ’70 στην Ελλάδα, αποτελούνται από απλές διατομές και με μικρές ποιοτικές απαιτήσεις. Όμως, η φύση και οι χαρακτηριστικές ιδιότητες του αλουμινίου (εύπλαστο, αντοχή στις καταπονήσεις και στη διάβρωση, δυνατότητα χρωματισμού κλπ.) έδωσαν την ευχέρεια στους σχεδιαστές να δημιουργήσουν “όμορφα” και “έξυπνα” συστήματα. Στον τομέα αυτόν, ειδικότερα οι Έλληνες σχεδιαστές μπορούν να χαρακτηρισθούν ως πρωτοπόροι.

Η ποικιλία των εξαρτημάτων και η κατάλληλη προσαρμογή τους εξασφαλίζουν στα σημερινά συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου λειτουργικότητα και ασφάλεια. Πολύ διαδεδομένα είναι σήμερα τα συστήματα που επιτρέπουν στα παράθυρα ή τις πόρτες, εκτός από το κανονικό άνοιγμα και την ανάκλησή τους που προσφέρει επιπλέον αερισμό του χώρου με παράλληλη ασφάλεια.

Αεροστεγάνωση, υδατοστεγάνωση

Είναι πλέον πολύ μακριά η περίοδος (δεκαετία ’80) που τα κουφώματα αλουμινίου ήταν “αεροκουρτίνες” παρά πόρτες ή παράθυρα. Παρ’ όλα αυτά, αν εξετάσει κανείς τις κατασκευές κουφωμάτων με εκείνα τα συστήματα, σε πολλές περιπτώσεις θα διαπιστώσει ότι ενώ οι σχεδιαστές είχαν προβλέψει την προσαρμογή στεγανοποιητικών υλικών (λάστιχα, βουρτσάκια κλπ), αυτά δεν υπάρχουν. Εξ άλλου θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι σε κάθε κούφωμα αλουμινίου υπάρχουν υλικά (λάστιχα, βουρτσάκια, ράουλα) που χρειάζονται συντήρηση και

Από καιρό σε καιρό αντικατάσταση.

Τα σημερινά συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ στον τομέα της αεροστεγάνωσης και υδατοστεγάνωσης. Προβλέπουν περιμετρικά λάστιχα και βουρτσάκια, συγκολλημένα στις γωνίες, προβλέπουν νεροχύτες απορροής των νερών, δίνουν τεχνικές οδηγίες και συμβουλεύουν τους κατασκευαστές για τον σωστό τρόπο συναρμολόγησης και τοποθέτησης στην οικοδομή.
Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην επιλογή του κατάλληλου συστήματος για κάθε άνοιγμα κουφώματος.

Για παράδειγμα, ένα “ελαφρύ” σύστημα έχει μεγαλύτερους περιορισμούς ως προς το άνοιγμα που μπορεί να τοποθετηθεί από ένα “βαρύ” σύστημα.

Θερμομόνωση

Οι θερμομονωτικές ιδιότητες ενός κουφώματος καθορίζονται τόσο από την ικανότητά του να εμποδίζει το πέρασμα ζεστού ή κρύου αέρα μέσω των αρθρώσεών του (ιδιότητα που αναφέρεται στην αεροστεγανότητα) όσο και από την ικανότητά του να εμποδίζει την διάδοση της θερμότητας μέσω των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένο.

Η θερμική μόνωση ενός κουφώματος εξαρτάται από:

τον βαθμό αεροδιαπερατότητας της επιφάνειας του κουφώματος: Αν ένα παράθυρο επιτρέπει την διέλευση μεγάλης ποσότητας αέρα μέσα από τις αρθρώσεις του, θα προκαλέσει την έξοδο ζεστού αέρα ή την είσοδο κρύου αέρα (ανάλογα με τις διαφορετικές πιέσεις), με αποτέλεσμα την ψύξη του χώρου και επομένως αυξημένες απαιτήσεις θέρμανσης για να διατηρηθεί σταθερή η θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου.

τον τύπο του τζαμιού: Οι θερμικές απώλειες, λόγω μετάδοσης βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με την επιφάνεια, οπότε το γυαλί, που αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος ενός κουφώματος, παίζει σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση των θερμικών απωλειών.

τον τύπο του προφίλ αλουμινίου: Θερμικές απώλειες έχουμε όχι μόνο μέσω του γυαλιού, αλλά επίσης και από το πλαίσιο του κουφώματος. Επομένως ένα προφίλ με μικρότερη θερμική αγωγιμότητα θα μειώσει τις απώλειες μέσα από το πλαίσιο.

Πίνακας 1. Τύπος τζαμιού και θερμομόνωση που προσφέρει στο κούφωμα
Τύπος τζαμιού K (W/m2K)
Απλό 4 mm 5,8
Απλό 6 mm 5,7
Απλό 10 mm 5,6
Απλό 12 mm 5,5
Απλό 4-12-4 mm 2,9
Απλό 6-12-6 mm 2,8
Απλό 10-12-6 mm 2,8
Απλό 12-12-6 mm 2,8

Σαν θερμομονωτικό ορίζεται ένα προφίλ του οποίου το εσωτερικό μέρος και το εξωτερικό μέρος της τομής του χωρίζονται με την παρεμβολή ενός υλικού διαφορετικής υφής και που χαρακτηρίζεται από χαμηλές τιμές θερμικής αγωγιμότητας. Αυτός ο τύπος του προφίλ εμποδίζει την άμεση μεταβίβαση της θερμότητας λόγω αγωγιμότητας από το εσωτερικό περιβάλλον προς τα έξω και αντιστρόφως.

Τα θερμομονωτικά προφίλ αλουμινίου προσφέρουν επίσης και άλλα πλεονεκτήματα:

– μείωση (και κάτω από ορισμένες συνθήκες, εξαφάνιση) του φαινομένου της υγροποίησης. Αυτή η διαδικασία γίνεται όταν ο αέρας που περιέχει υγρασία ψύχεται ξαφνικά, γι’ αυτό ο ατμός συμπυκνώνεται και εμφανίζεται με τη μορφή πολλών και μικρών σταγόνων πάνω στην κρύα επιφάνεια. Είναι σαφές ότι διατηρώντας πιο ψηλά τη θερμοκρασία στην εσωτερική επιφάνεια ενός προφίλ μειώνεται αυτή η πιθανότητα.

– μικρότερη αίσθηση του κρύου ή της ζέστης που προκύπτει ακουμπώντας το εσωτερικό αυτών των προφίλ ή του “κρύου ρεύματος” που γίνεται αισθητό κοντά στα κουφώματα κατά την χειμερινή περίοδο ή του ζεστού ρεύματος κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Κατά γενική εκτίμηση οι μεγαλύτερες θερμικές απώλειες δια μέσου ενός κουφώματος αλουμινίου, γίνονται λόγω της κακής αεροστεγανότητας, ακολουθεί ο τύπος του τζαμιού και τέλος ο τύπος του προφίλ.

Θεωρώντας ότι ο αλουμινοκατασκευαστής έχει επιμεληθεί της κατασκευής (καλή συναρμολόγηση, τοποθέτηση όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων και στεγανοποιητικών υλικών) και τοποθέτησης του κουφώματος στην οικοδομή με τον καλύτερο τρόπο και αγνοώντας προς το παρόν την επίδραση του προφίλ αλουμινίου (απλό ή θερμομονωτικό) που έχει μικρή σχετικά συμμετοχή, τότε το κύριο βάρος για την επίτευξη της θερμομόνωσης πέφτει στον τύπο του τζαμιού.

Η θερμομόνωση που επιτυγχάνεται με τα τζάμια του κουφώματος εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το διάκενο που υπάρχει μεταξύ τους. Το πάχος των τζαμιών πρακτικά δεν επηρεάζει την θερμομόνωση. Για παράδειγμα στον πίνακα 1 δίνονται οι συντελεστές θερμοπερατότητας για κοινά απλά τζάμια και για κοινά διπλά τζάμια με διάκενο 12mm (Pilkingkton). Όσο πιο μικρός είναι ο συντελεστής K τόσο καλύτερη θερμομόνωση επιτυγχάνεται. Παρατηρούμε ότι με διάκενο 12mm (που συνήθως χρησιμοποιούμε στην πράξη) οι θερμικές απώλειες μέσω του τζαμιού μειώνονται στο μισό.

Ηχομόνωση

Η ακουστική μόνωση πρέπει να είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν τα κουφώματα για να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις για την αποφυγή θορύβου που μεταβιβάζεται μέσω του αέρα. Για να αντεπεξέλθουν τα παράθυρα τις πιο πάνω απαιτήσεις, θα πρέπει να έχουν τις εξής ιδιότητες κατ’ ελάχιστον.

– Καλή στεγανότητα στον αέρα.

-Μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις

– Τα τζάμια και τα λάστιχα να αποτελούνται από κατάλληλα υλικά και πάχη. Η συναρμολόγηση του κουφώματος αλλά και η τοποθέτηση στην οικοδομή να έχει πολύ καλή εφαρμογή.

Όπως και στην περίπτωση της θερμομόνωσης έτσι και εδώ, θεωρώντας ότι ο αλουμινοκατασκευαστής έχει επιμεληθεί της κατασκευής (καλή συναρμολόγηση, τοποθέτηση όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων και στεγανοποιητικών υλικών) και τοποθέτησης του κουφώματος στην οικοδομή με τον καλύτερο τρόπο, τότε το κύριο βάρος για την επίτευξη της ηχομόνωσης πέφτει στον τύπο του τζαμιού.

Πίνακας 2. Τύπος τζαμιού και ηχομόνωση που προσφέρει στο κούφωμα
Τύπος τζαμιού Rw (db)
Απλό 4 mm 31
Απλό 6 mm 32
Απλό 10 mm 36
Απλό 12 mm 37
Απλό 4-12-4 mm 31
Απλό 6-12-6 mm 33
Απλό 10-12-6 mm 38
Απλό 12-12-6 mm 39

Στον πίνακα 2 δίνονται οι συντελεστές ηχομείωσης (Rw) για κοινά απλά τζάμια και για κοινά διπλά τζάμια με διάκενο 12mm (Pilkingkton). Όσο πιο μεγάλος είναι ο συντελεστής Rw τόσο μεγαλύτερη ηχομείωση επιτυγχάνεται, άρα τόσο καλύτερη ηχομόνωση.

Σε αντίθεση με την θερμομόνωση, η ηχομόνωση που επιτυγχάνεται δεν εξαρτάται από το αν το τζάμι είναι διπλό, τριπλό κλπ., αλλά από το πάχος του τζαμιού. Με την αύξηση του πάχους του τζαμιού βελτιώνεται η ηχομόνωση. Για κατοικίες που είναι κτισμένες κοντά σε αεροδρόμια όπου οι απαιτήσεις μας σε ηχομείωση είναι πάνω από 40 dB, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν διπλά παράθυρα. Στη πράξη αυτό επιτυγχάνεται με διπλά παράθυρα απλών τζαμιών που το ένα απέχει από το άλλο 120 mm (12cm) τουλάχιστον.

Με απλά λόγια: Η αεροστεγάνωση στα κουφώματα αλουμινίου είναι σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τόσο την θερμομόνωση όσο και την ηχομόνωση. Η ηχομόνωση επηρεάζεται επίσης από το κατά πόσο η κατασκευή είναι “στιβαρή”. Δηλαδή πολύ καλή και σταθερή συναρμολόγηση και σωστή τοποθέτηση στην οικοδομή.

Και στην περίπτωση της θερμομόνωσης και στην περίπτωση της ηχομόνωσης, το τζάμι είναι καθοριστικός παράγοντας. Όμως, στην περίπτωση της θερμομόνωσης σημασία έχει αν το τζάμι είναι απλό ή διπλό και στην περίπτωση του διπλού τζαμιού σημασία έχει το διάκενο. Το διάκενο των 12mm που χρησιμοποιείται σήμερα στην ελληνική αγορά μειώνει τις θερμικές απώλειες κατά 50% περίπου σε σχέση με την χρήση απλού τζαμιού.

Στην περίπτωση της ηχομόνωσης, αυτή βελτιώνεται με το πάχος του τζαμιού. Στην πράξη, αν θέλουμε να μιλάμε για ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου, θα πρέπει να μιλάμε για διπλά παράθυρα απλών τζαμιών με απόσταση μεταξύ τους πάνω από 120mm (12cm).

Σαν συμπέρασμα θα μπορούσε κανείς να αναφέρει ότι τα σημερινά συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, τουλάχιστον όσον αφορά τον αρχικό τους σχεδιασμό, εξασφαλίζουν καλή αεροστεγανότητα, επιτρέπουν με το κατάλληλο διπλό τζάμι να επιτυγχάνεται καλή θερμομόνωση και παράλληλα εξασφαλίζουν ένα καλό επίπεδο ηχομόνωσης για τις συνήθεις συνθήκες μιας αστικής περιοχής. Τα τυχόν προβλήματα που προκύπτουν στην πράξη, οφείλονται στην κακή επιλογή υλικών (προφίλ, τζάμια, εξαρτήματα κλπ) και στην κακή συναρμολόγηση και τοποθέτηση στην οικοδομή.

 

Για αυτό το λόγο λοιπόν, επιλέγουμε επώνυμες πιστοποιημένες πρώτες ύλες, πιστοποιημένο κατασκευαστή κουφωμάτων με εκσυγχρονισμένο τεχνολογικό εξοπλισμό και τέλος άρτια εκπαιδευμένο συνεργείο τοποθέτησης.

Γι΄αυτό το λόγο επιλέγετε εμάς..

Στοχεύουμε μαζί…