Έντυπο Μετρήσεων

Κατεβάστε το αρχείο που έχει την έτοιμη φόρμα για να συμπληρώσετε τις μετρήσεις σας :

Έντυπο Μετρήσεων

Δείτε ένα δείγμα πως πρέπει να είναι συμπληρωμένη η φόρμα με τις μετρήσεις :

Δείγμα