Οδηγίες Τοποθέτησης

Βασικές Οδηγίες Τοποθέτησης:

Έχοντας λοιπόν επιλέξει το είδος των κουφωμάτων και τον αρμόδιο πιστοποιημένο κατασκευαστή που θα παράγει τα κουφώματά σας, εξίσου σπουδαία επιλογή θα αποτελέσει και το συνεργείο που θα τοποθετήσει τα νέα σας κουφώματα, διότι η τοποθέτηση τους μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό ακόμη και τη θερμομόνωση των κουφωμάτων.

Βασική προϋπόθεση για τη σωστή τοποθέτηση αποτελεί το γεγονός ότι τα κουφώματα δεν πρέπει να εφάπτονται με τη τοιχοποιία ή το πάτωμα, διότι κατ’ αυτόν τον τρόπο αναιρείται η θερμομόνωση. Θα πρέπει λοιπόν, ανάμεσα στο κούφωμα και την τοιχοποιία ή το πάτωμα, να τοποθετούνται πλαστικοί τάκοι προκειμένου να διαφυλάσσεται η θερμομονωτική ιδιότητα του κουφώματος, καθώς επίσης θα πρέπει να έχει αέρα από τη τοιχοποιία.

Επιπρόσθετα, το σύνολο των αρμών απαιτείται να σφραγιστεί με αφρώδες μονωτικό υλικό και έπειτα με σιλικόνη, το οποίο αποτελεί βασική αρχή προτού τοποθετήσουμε την κάσα στο άνοιγμα και το αλφάδιασμά του.

Αμέσως μετά το αλφάδιασμα, έρχεται στη συνέχεια το βίδωμα. Ξεκινώντας από την πάνω γωνία του μεντεσέ, σε απόσταση περίπου 200mm δεξιά και αριστερά αυτής, εφαρμόζουμε τις πρώτες βίδες για τη στερέωση του κουφώματος. Προσοχή όμως, οι βίδες που χρησιμοποιούνται για την στήριξή τους θα πρέπει να είναι ανοξείδωτες ή επικαδμιομένες. Για να αποφευχθεί η παραμόρφωση του πλαισίου, τοποθετούμε πρόσθετα τακάκια στα σημεία βιδώματος.

Επίσης το κάθε κούφωμα θα πρέπει να έχει στην κάσα του ειδικές τρύπες για την απορροή υδάτων που συγκεντρώνονται από τις βροχές και την υγρασία, οι οποίες καλύπτονται με ειδικές τάπες.

Επιπρόσθετο σημαντικό παράγοντα αποτελούν τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή των κουφωμάτων , τόσο για τη σωστή λειτουργία όσο και για τη μακροζωία του κουφώματος. Σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα λάστιχα, οι μηχανισμοί, οι γωνίες, οι λαβές, οι μεντεσέδες, τα ράουλα κ.λ.π. O κατασκευαστής πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα εξαρτήματα που προτείνει και έχει εγκρίνει ο σχεδιαστής και παραγωγός του συστήματος αλουμινίου.

Η τοποθέτηση του κουφώματος ολοκληρώνεται με την στεγανοποίηση του εξωτερικού αρμού με αρμόστοκο. Αποστολή του είναι, να στεγανώσει τον εξωτερικό αρμό αλλά και να καλύψει τα τακάκια στερέωσης του κουφώματος.