Τι εννοούμε με τον όρο ρεγουλάρισμα;

Ρεγουλάρισμα μία λέξη που ακούμε πολύ συχνά από τους τεχνικούς.

Ποιος όμως ξέρει τι ακριβώς είναι;

Το “ρεγουλάρισμα” προέρχεται από την ιταλική λέξη regula και σημαίνει ρυθμίζω.
Χρησιμοποιείται σε διάφορους τομείς όπως αυτοκίνητα, μηχανήματα, μουσικά όργανα και γενικά σε οτιδήποτε υπάρχει μηχανισμός.
Στο κείμενο μας θα αναφερθούμε στο ρεγουλάρισμα των κουφωμάτων.

Εφόσον λοιπόν επιλέξετε να τοποθετήσετε καινούρια κουφώματα θα πρέπει ο κατασκευαστής της επιλογής σας να έχει τη σήμανση CE, δηλαδή να εφαρμόζει Σύστημα Ελέγχου της Παραγωγής ώστε να μπορεί να σας εγγυηθεί για την καλή λειτουργία των κουφωμάτων σας. Επίσης βασικό πλεονέκτημα για έναν κατασκευαστή είναι να έχει πιστοποίηση ISO 9001.

Εμείς εδώ στην Alvek μπορούμε να σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά καθώς επίσης μετά το πέρας της τοποθέτησης θα λάβετε γραπτή 10ετή εγγύηση καθώς και τις οδηγίες καλής συντήρησης και λειτουργίας που επιβάλει η σήμανση CE.

Ακολουθώντας λοιπόν τις οδηγίες, τα κουφώματα μας θα καθυστερήσουν να σας εμφανίσουν κάποιο πρόβλημα ή αλλιώς κάποια δυσλειτουργία. Αλλά είτε λόγω της συχνής χρήσης,  είτε λόγω των καιρικών συνθηκών ή απλά λόγω των μηχανισμών είναι λογικό μετά από κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα να χρειάζονται ρεγουλάρισμα. Στην περίπτωση αυτή μας καλείτε και επιτελούμε το ρεγουλάρισμα.

Κουφώματα:  Ανοιγόμενα και Συρόμενα

Τα κουφώματα, χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

τα Ανοιγόμενα & τα Συρόμενα.

Στα ανοιγόμενα κουφώματα τα σημεία που συνήθως χρειάζονται ρεγουλάρισμα είναι τέσσερα. Οι μεντεσέδες, περιμετρικός μηχανισμός , τα ψαλίδια ανάκλησης και η σπανιολέτα.

  • Μεντεσέδες: είναι τα εξαρτήματα που ενώνουν το ανοιγόμενο φύλλο με τη κάσα. Με την βοήθεια των μεντεσέδων μπορούμε να ανοίγουμε και να κλείνουμε το κούφωμα.
  • Περιμετρικός μηχανισμός: είναι ο μηχανισμός ο οποίος με μία κίνηση της λαβής θέτει σε λειτουργία τα πολλαπλά κλειδώματα γύρω από το φύλλο.
    • Ψαλίδια ανάκλησης: είναι μέρος από τον μηχανισμό ανάκλησης. Τα ψαλίδια ανάκλησης επιτρέπουν στο κούφωμα να μπαίνει σε θέση ανάκλησης.
    • Σπανιολέτα: είναι η λαβή που χρησιμοποιείται για τα κουφώματα. Κλειδώνει ξεκλειδώνει ή τοποθετεί το κούφωμα σε ανάκληση.

Στα συρόμενα κουφώματα αντίστοιχα τα σημεία που θέλουν ρεγουλάρισμα είναι και σε αυτά τέσσερα. Τα ράουλα, ο μηχανισμός κλειδώματος, η σπανιολέτα ή χούφτα και τα βουρτσάκια.

  • Ράουλα: είναι τα εξαρτήματα που τοποθετούνται στο κούφωμα και το βοηθάνε στο εύκολο ρολάρισμα του.
  • Μηχανισμός κλειδώματος: είναι ο μηχανισμός ο οποίος κλειδώνει το φύλλο στην κάσα.
  • Σπανιολέτα ή χούφτα: είναι η λαβή από την οποία ανοίγουμε κλείνουμε ή κλειδώνουμε το φύλλο.
  • Βουρτσάκια: Τοποθετούνται περιμετρικά ενδιάμεσα στο αρμοκάλυπτρο και το φύλλο ώστε να προσφέρουν μόνωση .

Συνήθως αυτά είναι και τα σημεία που ελέγχει ένας τεχνικός όταν τον καλέσουμε στο σπίτι μας. Για να γίνει σωστά το ρεγουλάρισμα είναι αναγκαία η παρουσία ενός γνώστη με τα κατάλληλα εργαλεία. Εάν το προσπαθήσουμε μόνοι μας υπάρχει η περίπτωση να γρατσουνίσουμε το κούφωμα ή να καταστρέψουμε- μπλοκάρουμε κάποιο μηχανισμό του.